Fisher X1266, 
 Garrett GTI 1500,
 Garrett GTI 2500,
 Minelab E-Trac,
 Minelab Explorer,
 Minelab Musketeer, 
 Minelab Quattro, 
 Minelab Sovereign, 
 White's DFX, 
 White's MXT, 
 White's MXT Pro